Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Communication > Oral communication

Oral communication

Communication through the mouth and ears.

Contributors in Oral communication

Oral communication

giggle

Communication; Oral communication

Cười với lặp đi lặp lại ngắn bắt hơi thở.

guffaw

Communication; Oral communication

Một burst lớn hoặc náo nhiệt của cười.

nụ cười

Communication; Oral communication

Một biểu hiện trên khuôn mặt mà mắt sáng và các góc của miệng đường cong nhẹ trở lên và có thể hiện đặc biệt là giải trí, niềm vui, phê duyệt, hoặc đôi khi khinh ...

nụ cười

Communication; Oral communication

Để vẽ lại môi để hiển thị các răng đặc biệt là trong vui chơi hay cười; rộng rãi.

nhanh chóng ngủ

Communication; Oral communication

Đang ở trong trạng thái ngủ, ngon.

smirk này

Communication; Oral communication

Để nụ cười trong một cách smug hoặc bị ảnh hưởng.

gật đầu

Communication; Oral communication

Rơi vào giấc ngủ.

Featured blossaries

Famous criminals

Chuyên mục: Law   2 10 Terms

American Idioms, figure of speech

Chuyên mục: Languages   4 40 Terms