Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Network hardware > Networking storage

Networking storage

Terms of or relating to the methods and practice of storing data of device networks.

Contributors in Networking storage

Networking storage

Hiệp hội công nghiệp mạng lưu trữ (SNIA)

Network hardware; Networking storage

Một phi lợi nhuận thương mại organization, hợp nhất vào năm 1997 mà các thành viên được dành riêng để "đảm bảo rằng các mạng lưu trữ trở nên hoàn thành và tin cậy giải pháp trên cộng đồng ...

ảo hóa

Network hardware; Networking storage

Tổng hợp năng lượng vật lý từ thiết bị lưu trữ mạng nhiều vào những gì dường như là một thiết bị duy nhất lưu trữ được quản lý từ một bàn điều khiển trung ...

gigabyte

Network hardware; Networking storage

Một đơn vị lưu trữ, viết tắt là G hoặc GB, tương đương với 1.024 MB

kiến trúc song song

Network hardware; Networking storage

Một hình thức của tính toán trong đó nhiều tính toán được thực hiện cùng một lúc.

băng thông dữ liệu

Network hardware; Networking storage

The available data transfer resources expressed in terms of a bit rate.

cắm nóng

Network hardware; Networking storage

Cắm vào hoặc loại bỏ các lái xe vào một hệ thống với lực đẩy được bật

kilobyte

Network hardware; Networking storage

Một đơn vị lưu trữ bằng 1.024 byte.

Featured blossaries

Indonesia Famous Landmarks

Chuyên mục: Travel   2 6 Terms

My favorite Hollywood actresses

Chuyên mục: Entertainment   1 5 Terms