Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Astronomy > Moon

Moon

The Earth's only natural satellite. The moon has a cold, dry orb covered with many lunar craters and strewn with rocks and dust. The moon has no atmosphere. But recent lunar missions have found plenty frozen water on the moon.

Contributors in Moon

Moon

Nhật

Astronomy; Moon

Điểm trong quỹ đạo của hành tinh xung quanh mặt trời khi đó là farthest from mặt trời (đối diện của điểm cận Nhật).

thủy triều apogean

Astronomy; Moon

Tên cho low tide khi the Moon lúc nó là xa nhất điểm từ trái đất.

apogean

Astronomy; Moon

Thủy triều thủy triều cao của tháng đó xảy ra khi mặt trăng là lúc thủy triều apogee (farthest from trái đất).

Apogee

Astronomy; Moon

Điểm trong quỹ đạo của mặt trăng khi nó farthest from trái đất (đối diện của perigee).

anomalistic tháng

Astronomy; Moon

Khoảng thời gian phải mất Moon để vượt qua giữa perigee (hoặc apogee) đoạn - có nghĩa là, là 27. thời gian 55455 ngày trong thời gian đó mặt trăng di chuyển từ điểm gần nhất (hoặc xa nhất) đến trái ...

anorthositic đá

Astronomy; Moon

Một loại đá được tìm thấy trên mặt trăng có rất nhiều ở cao độ cao là giàu canxi.

suất phản chiếu

Astronomy; Moon

Một biện pháp đơn vị – chưa có đề cập đến bao nhiêu một đối tượng diffusely phản ánh ánh sáng từ mặt trời. Suất phản chiếu được xác định bằng cách đo tỷ lệ giữa ánh sáng phản ánh và ánh sáng chiếu ...

Featured blossaries

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms

Worst Jobs

Chuyên mục: Arts   2 7 Terms