Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Advertising > Marketing communications

Marketing communications

Of or related to the coordination of a single advertisement delivered through one or more channels such as print, radio, television, direct mail, and personal selling etc.

Contributors in Marketing communications

Marketing communications

truyền miệng

Advertising; Marketing communications

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ chuyển tải từ một cá nhân khác.

truyền thông không lời

Advertising; Marketing communications

Quá trình đảm bảo truyền tải một thông điệp mà không có việc sử dụng các từ ngữ hoặc ngôn ngữ.

phản hồi

Advertising; Marketing communications

Quá trình đảm bảo một sự hiểu biết của người nhận hiểu về thư của người gửi.

công ty quảng cáo cung cấp dịch vụ trọn gói

Advertising; Marketing communications

Những cơ quan mà cung cấp một sáng tạo toàn diện, tài khoản xử lý, lập kế hoạch và phương tiện truyền thông dịch vụ khách hàng của họ.

nghiên cứu thị trường

Advertising; Marketing communications

Thu thập và đánh giá dữ liệu và thông tin khác.

Phân khúc thị trường

Advertising; Marketing communications

Các phương tiện mà theo đó các đặc tính của nhóm đồng nhất của người tiêu dùng có thể được xác định.

tiếp thị

Advertising; Marketing communications

Quá trình quản lý chịu trách nhiệm cho việc xác định, dự đoán và đáp ứng người tiêu dùng lợi.

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Chuyên mục: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Chuyên mục: History   1 4 Terms