Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Building materials > Lumber

Lumber

Timber after it has been sawed and split into planks or other smaller components that can be used as building material.

Contributors in Lumber

Lumber

dovetail liên

Building materials; Lumber

Một phương pháp trong việc tham gia gỗ ở góc của việc sử dụng interlocking chân và đuôi.

dowel

Building materials; Lumber

Một hình trụ bằng gỗ pin được sử dụng để tăng cường cho một công ty gỗ.

Lấy nước từ chất thải vent (DWV)

Building materials; Lumber

Các phần của một hệ thống đường ống dẫn nước mang nước và hệ thống thoát nước khí ra khỏi một ngôi nhà.

decking

Building materials; Lumber

Các tài liệu được cài đặt trên các thành viên khung hỗ trợ mà vật liệu lợp được áp dụng.

thu thập dữ liệu không gian

Building materials; Lumber

Không gian giữa sàn nhà và đất của một ngôi nhà hoặc xây dựng.

countersink

Building materials; Lumber

Một công cụ cho phép bạn để khoan một lỗ để cho người đứng đầu của một scerw sẽ ngồi tuôn ra với bộ mặt của hội đồng quản trị.

Scattered Clouds

Building materials; Lumber

Một hội đồng đó là thường được miễn phí knot.

Featured blossaries

Zodiac Characteristics

Chuyên mục: Religion   1 12 Terms

The world of travel

Chuyên mục: Other   1 6 Terms