Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Internet > Internet communication

Internet communication

All the ways used by people to communicate with each other over the Internet, including e-mail, instant messaging (IM), feedback on blogs, contact forms on Web sites, industry forums, chat rooms and social networking sites.

Contributors in Internet communication

Internet communication

đường cơ sở

Internet; Internet communication

Một báo cáo ASEAN đặc điểm hoạt động của một mạng lưới.

tên miền hoàn toàn đủ điều kiện

Internet; Internet communication

Phân cấp một cách hợp lý có thể xác định một hệ thống dựa trên nó là tên miền indentifier.

quản trị web

Internet; Internet communication

Quản trị web hạn là bắt các cơ cấu hành chính mà đặt chính sách và các tiêu chuẩn cho việc quản lý Internet là một mạng lưới toàn cầu giao tiếp và đảm bảo các hoạt động ...

boustrophedon

Internet; Internet communication

Một phương pháp bằng văn bản mà di chuyển từ trái sang phải trên dòng đầu tiên, nhưng từ phải sang trái trên dòng thứ hai, và như vậy. Một số máy in, những người đặc biệt là lớn tuổi, sẽ làm theo mô ...

hộp

Internet; Internet communication

Một khu vực đồ họa xuất hiện trên màn hình, thường là với thông tin hoặc yêu cầu người dùng nhập vào, trong một giao diện (giao diện người dùng đồ họa). Hộp là khác nhau từ windows mà họ thường không ...

phạm vi bảo hiểm chi nhánh thử nghiệm

Internet; Internet communication

Để kiểm tra mỗi hành động có thể có một chương trình có thể thực hiện.

mẩu bánh mì

Internet; Internet communication

Được sử dụng trên một trang Web để cho bạn biết bạn đang ở đâu và làm thế nào để có được trở lại nơi bạn đã.

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms