Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Economy > International economics

International economics

International trade theories, policies, finances and their effects on economic activities.

Contributors in International economics

International economics

Wenzhou

Economy; International economics

Wenzhou là một cỡ trung duyên hải của Trung Quốc đông tỉnh Zhejiang. Tên Wenzhou trở thành virus ở Wall Street và vòng tròn kinh doanh quốc tế vào năm 2012 tháng sau khi chính phủ Trung Quốc công bố ...

tạm giam

Economy; International economics

Các hành động của việc giữ lại hoặc giữ lại hoặc vô tình hoặc một người hoặc điều bởi thiết kế.

devanning

Economy; International economics

Xếp dỡ hàng hóa từ container vận chuyển.

các nước phát triển

Economy; International economics

Một thuật ngữ dùng để mô tả các quốc gia công nghiệp phát triển.

nước đang phát triển

Economy; International economics

Một thuật ngữ dùng để mô tả các quốc gia mà thiếu một lượng mạnh công nghiệp hoá, cơ sở hạ tầng và công nghệ tinh vi, nhưng đang bắt đầu xây dựng các khả ...

vi phân

Economy; International economics

Một số tiền thêm vào hoặc khấu trừ từ một cơ sở tỷ lệ vận chuyển hàng hóa vận chuyển giữa hai địa điểm nhất định để xác định một tỷ lệ mới đến hoặc từ một số điểm khác hoặc thông qua một con ...

bộ sưu tập thư trực tiếp (DMC)

Economy; International economics

Một người bán có thể chuyển tiếp của ông tài liệu và hướng dẫn thu thanh toán trực tiếp đến một ngân hàng thu thập ở nước ngoài, mà không qua trung gian của các ngân hàng trong nước của người ...

Featured blossaries

Online Search

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

Liturgy

Chuyên mục: Religion   1 17 Terms