Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Insurance > Health insurance

Health insurance

Contributors in Health insurance

Health insurance

tủy đồ

Medical; Health insurance

Chụp x-quang tủy sống sau khi tiêm khí hoặc chất cản quang vào khoang dưới màng nhện.

Môn phục hình

Medical; Health insurance

Nghành y học hoặc phẫu thuật giải quyết việc sản xuất và áp dụng các bộ phận nhân tạo của cơ thể.

nhiễm trùng toàn thân

Medical; Health insurance

các vi sinh vật nhân lên và xâm lấn trong các mô của cơ thể, đặc biệt là làm tổn thương tế bào tại chỗ do chuyển hóa cạnh tranh, độc tố, tái tạo nội bào hoặc đáp ứng kháng nguyên-kháng ...

phẫu thuật thẩm mỹ

Medical; Health insurance

phẫu thuật để tu sửa, chỉnh sửa hoặc khoi phục lại các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là bằng cách chuyển mô.

phí bảo hiểm

Medical; Health insurance

số tiền do một tổ chức phúc lợi về nha khoa tính cho hạng mục bảo hiểm bình quân các phúc lợi trong một thời gian nhất định

Tình trạng bệnh lý có từ trước

Medical; Health insurance

bất kỳ thương tích, bệnh tật hoặc khuyết tật có thể xảy ra vào một số thời điểm trong quá khứ và có thể dự đoán trước tình trạng sức khỏe hạn chế của một cá nhân trong tương ...

polycythemia

Medical; Health insurance

sự gia tăng trong khối lượng tổng số di động của máu

Featured blossaries

Financial Derivatives (Options and Futures)

Chuyên mục: Business   3 7 Terms

Top 5 TV series of 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms