Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Consumer services > Gyms

Gyms

Of or pertaning to any place where phsyical exercise takes place; either public, private or for commercial purposes.

Contributors in Gyms

Gyms

huấn luyện cá nhân

Consumer services; Gyms

Một huấn luyện cá nhân là một thể dục chuyên nghiệp những người thúc đẩy khách hàng bằng cách thiết lập mục tiêu và cung cấp kết quả. Họ cũng cho thấy làm thế nào để thực hiện một cách chính xác và ...

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

Chuyên mục: Technology   1 22 Terms

Bar Drinks

Chuyên mục: Food   1 10 Terms