Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Agriculture; Biotechnology > Genetic engineering

Genetic engineering

The science of modifying and manipulating genes to create new artificial DNA or synthetic genes of different organisms. There are many purposes for genetic engineering, some of which include finding better treatment for diseases, or simply for discovering new organism of interest.

Contributors in Genetic engineering

Genetic engineering

ribonucleic acid (RNA)

Biotechnology; Genetic engineering

Một axít hữu cơ bao gồm lặp đi lặp lại đơn vị nucleotide adenine, guanine, cytosine và uracil, mà các thành phần ribose được liên kết bởi phospho-diester trái phiếu. Thông tin mang theo vật liệu ...

natri dodecyl sulfat (SDS)

Biotechnology; Genetic engineering

Hợp chất hữu cơ với công thức CH 3 (CH 2 ) 11 OSO 3 Na. nó là một chất anion sử dụng trong nhiều làm sạch và vệ sinh sản phẩm. Muối là một organosulfate bao gồm một đuôi 12-cacbon gắn liền với ...

blastula

Biotechnology; Genetic engineering

Trong con vật, một hình thức phôi đầu sau giai đoạn morula; thông thường, một lớp đơn tờ (blastoderm) hoặc bóng của các tế bào (dạ).

biến số dọc lặp lại (VNTR)

Biotechnology; Genetic engineering

Một trình tự DNA ngắn đó là hiện nay như là lặp đi lặp lại dọc và bản sao rất biến số.

co-transfection

Biotechnology; Genetic engineering

Trong các hệ thống biểu hiện baculovirus, các thủ tục mà các baculovirus và chuyển giao vectơ đồng thời được giới thiệu vào các tế bào côn trùng trong văn ...

mạch cambium

Biotechnology; Genetic engineering

Trong biennials và perennials, cambium cho tăng libe trung học và trung học xylem.

nhị thức nomenclature

Biotechnology; Genetic engineering

Trong sinh học, mỗi loài nói chung được xác định bởi hai điều kiện: đầu tiên là chi mà nó thuộc về, và thứ hai là epithet cụ thể phân biệt nó từ những người khác trong đó chi (ví dụ như, Quercus ...

Featured blossaries

Best Dictionaries of the English Language

Chuyên mục: Languages   1 4 Terms

Simple Body Language Tips for Your Next Job Interview

Chuyên mục: Business   1 6 Terms