Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Health care > Genetic disorders

Genetic disorders

Genetic diseases, syndromes, or conditions caused by genetic variations and abnormalities in genes or chromosomes.

Contributors in Genetic disorders

Genetic disorders

gen biểu tượng

Health care; Genetic disorders

Cách viết tắt độc đáo của một gen tên bao gồm italicized chữ Latin và tiếng ả Rập số chính thức được chỉ định bởi các bởi HUGO Gene Ủy ban danh pháp sau khi một gen đã được xác định (lưu ý: một gen ...

liều lượng gen

Health care; Genetic disorders

Số lượng các bản sao của một gen được xuất hiện trong một tế bào hoặc hạt nhân. Tăng trong gen liều lượng có thể dẫn đến sự hình thành của các cấp độ cao hơn của các sản phẩm gen, miễn là các gen ...

kinh nguyệt

Health care; Genetic disorders

Định kỳ xả của máu và mô từ tử cung. Cho đến thời kỳ mãn kinh, kinh nguyệt xảy ra khoảng mỗi 28 ngày khi một người phụ nữ là không mang thai.

oligodactyly

Health care; Genetic disorders

Sự hiện diện của các chữ số ít hơn năm trên một bàn tay hay bàn chân.

granulomatous

Health care; Genetic disorders

Liên quan đến hoặc đặc trưng bởi granulomas.

haploinsufficiency

Health care; Genetic disorders

Tình hình ảnh trong đó một cá nhân là hổ cho một đột biến gen hoặc hemizygous tại một locus cụ thể, thường do một xóa alen tương ứng, nhất định lâm sàng hưởng bởi vì một bản duy nhất của các gen bình ...

độ nhạy

Health care; Genetic disorders

Tần số mà một thử nghiệm mang lại kết quả tích cực khi đột biến gen trong câu hỏi là thực sự hiện nay trong các cá nhân đang được thử nghiệm.

Featured blossaries

The Best Movies Quotes

Chuyên mục: Entertainment   1 6 Terms

15 Most Weird and Exotic Fruits

Chuyên mục: Food   1 15 Terms