Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sailing > General sailing

General sailing

Terms used to sail, navigate, and maintain a sail boat.

Contributors in General sailing

General sailing

Lấy Lan can

Sailing; General sailing

Các phụ kiện tay-giữ gắn trên cabin tops và bên cho sự an toàn cá nhân khi di chuyển xung quanh thuyền.

cần trục

Sailing; General sailing

Nhỏ cần cẩu được sử dụng để nâng cao hoặc thấp hơn tàu thuyền nhỏ và ánh sáng mặt hàng từ tầng để mực nước.

hatchway coamings

Sailing; General sailing

Khung lớn lên phía trên tầng mà nắp hoặc hatch nằm trên một phần còn lại.

Featured blossaries

China Rich List 2014

Chuyên mục: Business   1 10 Terms

Higher Education

Chuyên mục: Education   1 65 Terms