Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Philosophy > General philosophy

General philosophy

Terms that relate to philosophy, yet do not fit other specific categories.

Contributors in General philosophy

General philosophy

Tam giác ái lực thực tế-một giao tiếp (ARC)

Philosophy; General philosophy

Một tam giác là một biểu tượng của một thực tế là ái lực, thực tế và truyền thông hành động với nhau để mang lại sự hiểu biết. Không có điểm của tam giác có thể được nâng lên mà không có cũng nuôi ...

phòng hờ

Philosophy; General philosophy

Trong logic và siêu hình học, phòng hờ chỉ định một phương thức sai lầm thường được mô tả như 'do sự ngâu hợp'. A điều kiện là đội ngũ nếu và chỉ nếu nó là không cần thiết, cũng không thể. Từ: ...

hành động

Philosophy; General philosophy

Hành động có thể không chỉ được mô tả cho con người và động vật khác thông minh mà còn cho các đối tượng vô hồn như axít và sóng. Triết học của hành động, tuy nhiên, không trực tiếp quan với các hành ...

Joseph Addison

Philosophy; General philosophy

Joseph Addison (1672–1719) là một học giả Oxford, nhà thơ, nhà soạn kịch, viết tiểu luận trong lịch sử của triết học chủ yếu về sức mạnh của bài luận 1712 của mình vào những niềm vui của trí tưởng ...

Alfred Adler

Philosophy; General philosophy

Alfred Adler (1870–1937) là một nhà tâm lý học y tế và người sáng lập của tâm lý học cá nhân. Sinh tại Vienna của Hung-Do Thái cha mẹ. Ông nhận được MD của ông từ Đại học Wien năm 1895 và thực hành y ...

Theodor Wiesengrund Adorno

Philosophy; General philosophy

Theodor Wiesengrund Adorno (1903–1969) là nhà triết học, nhà soạn nhạc, nhà xã hội học và nhà lý luận thẩm Mỹ. Ông đã dành ngày của mình cuối cùng bao vây bởi "khẩn cấp trong nền dân chủ" thúc đẩy ...

Aenesidemus

Philosophy; General philosophy

Aenesidemus (thế kỷ 1 TCN) là một nhà triết học Hy Lạp không tin, sinh ra ở Knossos trên đảo Crete. Rất ít được biết về cuộc sống của Aenesidemus. Ông dạy tại Alexandria và phát triển mạnh mẽ ngay ...

Featured blossaries

Knives

Chuyên mục: Objects   1 20 Terms

Descriptions of Jesus

Chuyên mục: Religion   1 7 Terms