Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Accounting > General accounting

General accounting

Use this category for general accounting terms.

Contributors in General accounting

General accounting

một cách nghiêm túc tiền

Accounting; General accounting

Một khoản tiền gửi thanh toán cho hiển thị được gọi là Đức tin tốt như là một cách nghiêm túc tiền trong kế toán và tiền gửi này tăng cường liên kết.

Back Office

Accounting; General accounting

Các bộ phận và các quy trình liên quan đến việc thiết lập các giao dịch tài chính (tức là văn bản hóa giao dịch, lưu trữ hồ sơ).

vốn

Accounting; General accounting

Là khoản tiền có sẵn để cho phép một doanh nghiệp mua tài sản và duy trì hoạt động.

phương trình kế toán

Accounting; General accounting

Công cụ cơ bản của kế toán, đo lường các nguồn lực của doanh nghiệp và yêu cầu bồi thường để các nguồn lực: tài sản = vốn chủ sở hữu của trách nhiệm pháp lý + của chủ sở ...

phương trình kế toán

Accounting; General accounting

Công cụ cơ bản của kế toán, đo lường các nguồn lực của doanh nghiệp và yêu cầu bồi thường để các nguồn lực: tài sản = vốn chủ sở hữu của trách nhiệm pháp lý + của chủ sở ...

chu kỳ kế toán

Accounting; General accounting

Trình tự kế toán hoạt động thực hiện trong một khoảng thời gian kế toán.

amortization

Accounting; General accounting

Trả hết nợ một trong installments thường xuyên trong một khoảng thời gian.

Featured blossaries

水电费的快速分解的咖啡机

Chuyên mục: Autos   2 1 Terms

Fashion

Chuyên mục: Fashion   1 8 Terms