Contributors in Fuel cell

Fuel cell

Dry cell

Electrical equipment; Fuel cell

Một tế bào điện mà trong đó các hợp chất hóa học có sản xuất hiện nay là dưới hình thức một chất lỏng.

điện lực

Electrical equipment; Fuel cell

Các lực lượng của thu hút và đẩy điện trường có cho mỗi khác và rằng từ trường đã cho nhau.

điện phân

Electrical equipment; Fuel cell

Quá trình đi qua một dòng điện thông qua một giải pháp để gây ra một sự thay đổi trong hợp chất hóa học.

quá trình oxy hóa ưu đãi (PROX)

Electrical equipment; Fuel cell

Đề cập đến quá trình oxy hóa ưu đãi của khí trên một chất xúc tác.

reformate

Electrical equipment; Fuel cell

Reformate, nhiên liệu hydrocarbon đã được xử lý thành hydro và các sản phẩm khác để sử dụng trong tế bào nhiên liệu.

tế bào nhiên liệu methanol cải cách

Electrical equipment; Fuel cell

Tế bào nhiên liệu cải cách methanol (RMFC) hoặc gián tiếp Methanol tế bào nhiên liệu (IMFC) s là một tiểu thể loại của tế bào nhiên liệu proton-trao đổi ở đâu, nhiên liệu, methanol (CH3OH), cải cách, ...

năng lượng tái tạo

Electrical equipment; Fuel cell

Năng lượng tái tạo là năng lượng được tạo ra từ tài nguyên thiên nhiên-chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, bao gồm cả năng lượng mặt trời và năng lượng bức xạ, gió, mưa, thủy triều và địa nhiệt nhiệt-đó ...

Featured blossaries

The Sinharaja Rain Forest

Chuyên mục: Travel   1 20 Terms

Semiotics

Chuyên mục: Science   3 10 Terms