Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Archaeology > Evolution

Evolution

Of or pertaining to the change in the genetic composition of a population during successive generations, as a result of natural selection acting on the genetic variation among individuals, and resulting in the development of new species.

Contributors in Evolution

Evolution

dân số

Archaeology; Evolution

Một nhóm các sinh vật, thường là một nhóm các sinh vật tình dục mà interbreed và chia sẻ một hồ bơi gen.

australopithecine

Archaeology; Evolution

Một nhóm các loài thuộc về hai chân hominid thuộc chi Australopithecus sống giữa 4. 2 và 1. 4 ma.

giải phẫu

Archaeology; Evolution

(1) Cấu trúc của một sinh vật hay một trong các phần của nó. (2) Các khoa học nghiên cứu về những cấu trúc.

lớp học

Archaeology; Evolution

Một thể loại phân loại phân loại giữa trật tự và ngành, một lớp học này bao gồm các thành viên của đơn đặt hàng tương tự. Xem đơn vị phân loại.

động vật có vú sợi

Archaeology; Evolution

Một nhóm (cụ thể, một đơn đặt hàng) của động vật có vú mà trẻ phát triển bên trong các bà mẹ, gắn liền với cô ấy và nuôi dưỡng bởi một cấu trúc chuyên biệt gọi là nhau thai. Trong động vật có vú sợi, ...

biểu

Archaeology; Evolution

Sơ đồ phân nhánh minh hoạ giả thiết về tiến hóa các mối quan hệ giữa các nhóm của các sinh vật. Cladograms có thể được coi như là một loại đặc biệt của cây phát sinh loài tập trung vào thứ tự mà ...

đột biến

Archaeology; Evolution

Một sự thay đổi trong vật liệu di truyền mà kết quả từ một lỗi trong nhân rộng của DNA. Đột biến có thể mang lại lợi ích, có hại hoặc trung lập.

Featured blossaries

China Rich List 2014

Chuyên mục: Business   1 10 Terms

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms