Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Law > European law

European law

body of treaties, law and court judgements which operates alongside the legal systems of the European Union's member states.

Contributors in European law

European law

tickler hệ thống

Law; European law

Một phương pháp của lịch mà nhắc luật sư, hoặc thư ký tại các khoảng định kỳ rằng một cái gì đó là do tại một điểm nhất định.

writ of certiorari

Law; European law

Chiếc xe mà một trường hợp được lấy từ một tòa án phúc thẩm cho tòa án tối cao; các phương tiện mà một trường hợp được lấy từ một tòa án tối cao tiểu bang Hoa Kỳ tòa án tối ...

trát tòa

Law; European law

Một tài liệu ban hành theo thẩm quyền của tòa án để buộc sự xuất hiện của một nhân chứng gọi là trát tòa.

trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt

Law; European law

Một khái niệm mà qua đó một trong những có thể được tổ chức chịu trách nhiệm hay có tội ngay cả khi các cá nhân là không trực tiếp chịu trách nhiệm cho những thiệt ...

luật pháp phổ biến

Law; European law

Đó là thực hiện thẩm phán luật, hoặc trường hợp pháp luật; cũng đề cập đến luật pháp bắt nguồn từ hệ thống tiếng Anh phổ biến pháp luật.

chế độ chuyên quyền

Law; European law

Một hình thức của chính phủ trong đó một người cai trị có quyền lực tuyệt đối.

hoạt

Law; European law

Bãi bỏ một phần hoặc thư giãn của một đạo luật.

Featured blossaries

Cosa Nostra

Chuyên mục: Other   4 3 Terms

Shoes

Chuyên mục: Fashion   2 12 Terms