Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer > Desktop PC

Desktop PC

Any personal computing system that is small enough to be used at a desk.

Contributors in Desktop PC

Desktop PC

chương trình vẽ

Computer; Desktop PC

Một chương trình để hiệu chỉnh hướng đối tượng đồ họa, như trái ngược với thao tác hình ảnh pixel. Trong một chương trình vẽ, ví dụ, người dùng có thao tác một phần tử, chẳng hạn như một dòng hoặc ...

trình đơn thả xuống

Computer; Desktop PC

Một trình đơn đó giọt từ thanh menu khi yêu cầu và vẫn mở nếu không có thêm hành động cho đến khi người dùng đóng nó hoặc chọn một mục trình đơn.

thả trong

Computer; Desktop PC

Để đọc một tín hiệu giả mạo trong một thao tác đọc/ghi dữ liệu, sản xuất dữ liệu sai.

thả ra

Computer; Desktop PC

Để mất tín hiệu trong giây lát trong một thao tác đọc/ghi dữ liệu, do đó sản xuất dữ liệu sai.

trống

Computer; Desktop PC

Một hình trụ quay được sử dụng với một số máy in và máy vẽ.

ổ đĩa số

Computer; Desktop PC

Quy ước đặt tên cho Macintosh ổ đĩa. Ví dụ, là một hệ thống lái xe hai cuộc gọi của nó ổ 0 và 1.

trình điều khiển

Computer; Desktop PC

Một thiết bị phần cứng hoặc một chương trình điều khiển hay điều chỉnh một thiết bị khác. Điều khiển thiết bị của A, ví dụ, là một chương trình điều khiển thiết bị cụ thể cho phép một máy tính để làm ...

Featured blossaries

Carbon Nano Computer

Chuyên mục: Technology   1 13 Terms

Emily Griffin

Chuyên mục: Literature   1 4 Terms