Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Animals > Crustaceans

Crustaceans

Any member of the class of arthropods that includes lobsters, crabs, shrimps, wood lice, water fleas, and barnacles.

Contributors in Crustaceans

Crustaceans

kiếng đeo mắt

Animals; Crustaceans

Một trong một nhóm động vật giáp xác nhỏ mà sống trong đại dương và đính kèm mình để các đối tượng dưới nước, chẳng hạn như đá.

biển anemone

Animals; Crustaceans

Một loại động vật biển trông giống như một bông hoa và có liên quan đến con sứa, San hô. Biển hải quỳ có ống cơ thể.

miếng bọt biển

Animals; Crustaceans

Một loại động vật biển gắn đá hoặc đối tượng khác. Bọt biển là các xương sống với chỉ có một loại mô cơ thể.

sâu

Animals; Crustaceans

Họ sống ở nơi có thực phẩm, độ ẩm, oxy, và nhiệt độ thuận lợi.

Brachiopoda

Animals; Crustaceans

Một trong một nhóm các loài động vật sống trong đại dương và có lớp vỏ tương tự như của một Nghêu.

nhiều

Animals; Crustaceans

Một sống ở biển với một trình bao gồm hai nửa mở và đóng như thể họ đã được kết nối bởi một hinge.

crustacean

Animals; Crustaceans

Một thành viên của một nhóm sinh vật sống chủ yếu trong nước và có một vỏ cứng, và chân với khớp.

Featured blossaries

Highest Paid Cricketers

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms

APEC

Chuyên mục: Politics   2 9 Terms