Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Energy > Coal

Coal

Coal is a combustible black or brownish-black sedimentary rock usually occurring in rock strata in layers or veins called coal beds or coal seams. The harder forms, such as anthracite coal, can be regarded as metamorphic rock because of later exposure to elevated temperature and pressure. Coal is composed primarily of carbon along with variable quantities of other elements, chiefly hydrogen, sulfur, oxygen, and nitrogen.

Contributors in Coal

Coal

đá chịu nén

Mining; Coal

Đá là cấu trúc âm thanh, đủ để có dụng mà không cần hỗ trợ cấu trúc.

combai (máy khấu liên hợp)

Mining; Coal

Một máy tính lớn mà mines và tải cùng một lúc. Nó hoạt động bằng scrapping than từ một vô ích với cacbua vonfram răng và chiếm khoảng 45% của khai thác mỏ ...

mẫu lõi khoan

Mining; Coal

Một mẫu khoan từ diện tích cho mục đích phân tích. Nó thường là một hình trụ 1 đến 5 inch.

trữ lượng

Mining; Coal

Một số lượng tập trung của một khoáng sản hoặc quặng.

kíp nổ

Mining; Coal

Thiết bị chứa một loại chất nổ cực nhạy dùng để kích nổ một lượng thuốc nổ khác ít nhạy hơn nhưng sức công phá lớn hơn.

xay của urani

Energy; Coal

Chế biến của urani từ quặng khai thác bởi phương pháp thông thường, chẳng hạn như phương pháp ngầm hoặc mở-pit, để tách urani từ các vật liệu không mong muốn trong ...

không thể tách rời nhà sưu tập lưu trữ (ICS)

Energy; Coal

Một năng lượng mặt trời nhiệt thu trong đó sự cố bức xạ mặt trời được hấp thụ trực tiếp bởi phương tiện lưu trữ.

Featured blossaries

Carbon Nano Computer

Chuyên mục: Technology   1 13 Terms

Emily Griffin

Chuyên mục: Literature   1 4 Terms