Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Non-profit organizations > Charity

Charity

The voluntary giving of money, materials, or help to people in need.

Contributors in Charity

Charity

Peter Hodes - bào chuyển phát nhanh

Non-profit organizations; Charity

Peter Hodes là một công dân Anh người đã quan tâm đến vấn đề tổ chức từ thiện và nhà tài trợ. Ông đầu tiên tặng một quả thận cho một người bạn của mình và trở thành nhà tài trợ máu rồi sau đó là nhà ...

Thiện chí ngành công nghiệp

Non-profit organizations; Charity

Được thành lập vào năm 1902 ở Boston bởi Rev Edgar J. Helms, một bộ trưởng Methodist và đầu xã hội sáng tạo, thiện chí ngành công nghiệp là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp đào tạo việc làm, việc ...

Featured blossaries

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms

Stylistic Devices

Chuyên mục: Arts   2 37 Terms