Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Religion > Catholic church

Catholic church

The Catholic Church is the world's largest Christian Church with 1.2 billion members worldwide. It is among the oldest institutions in the world and has played a prominent role in western civilization. The Catholic heirarchy is lead by the Pope. The Catholic Church is Trinitarian and defines it's mission as spreading the word and teachings of Jesus Christ.

Contributors in Catholic church

Catholic church

hyperdulia

Religion; Catholic church

Một mức độ veneration cao hơn dulia nhưng ít hơn latria, đúng đặt cho Virgin Mary.

chasuble

Religion; Catholic church

Được gọi là trong tiếng Latin casula planeta, và ở đầu Gallic nguồn amphibalus, hiệu trưởng và dễ thấy nhất Mass vestment, bao gồm tất cả các phần còn lại.

Cherubim

Religion; Catholic church

Nó có nghĩa là những người thân, familiars, cá nhân công chức, vệ sĩ, triều thần. Nó được sử dụng phổ biến của những thiên thần, người chặt chẽ bao quanh hùng vĩ của Thiên Chúa và trả tiền anh ta ...

Chivalry

Religion; Catholic church

Nó là để được xem xét từ ba điểm: quân đội, xã hội, và các tôn giáo.

chorepiscopi

Religion; Catholic church

Tên ban đầu được đưa ra trong giáo hội đông để giám mục thẩm quyền mà bị giới hạn đến huyện nông nghiệp.

choit

Religion; Catholic church

Một cơ thể của ca sĩ giao phó với các bộ phận âm nhạc của các dịch vụ nhà thờ, và tổ chức và hướng dẫn cho mục đích đó.

phân biệt chủng tộc

Religion; Catholic church

Phân biệt đối xử bất công trên cơ sở chủng tộc của một người, một hành vi vi phạm phẩm giá con người, và tội lỗi chống lại công lý (1935).

Featured blossaries

Key Apple Staff Members

Chuyên mục: Technology   2 6 Terms

Top Car Manufacture company

Chuyên mục: Autos   1 5 Terms