Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Paper packaging > Cardboard boxes

Cardboard boxes

Terms of or in relation to boxes made out of recycled or low quality wood for the purpose of transporting or storing items.

Contributors in Cardboard boxes

Cardboard boxes

thuốc lá cảnh báo nhãn

Paper packaging; Cardboard boxes

Nhãn trên bao bì của thuốc lá, khuyến khích người hút thuốc để suy nghĩ hai lần trước khi hút thuốc. Ở the Mỹ, FDA đã công bố mới đồ họa cảnh báo nhãn, mà sẽ chiếm '' nửa '' của một gói thuốc lá, ...

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Chuyên mục: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Chuyên mục: History   1 4 Terms