Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Pet products > Cages & tanks

Cages & tanks

Of or pertaining to living confinement for animals.

Contributors in Cages & tanks

Cages & tanks

Fishbowl

Pet products; Cages & tanks

Bể cá là một bình chứa nước, có thể nuôi giữ cá cảnh bên trong Dù tên là fishbowl nhưng bể có thể có nhiều hình dạng, không nhất thiết là phải tròn

Featured blossaries

Chinese Tea

Chuyên mục: Culture   3 22 Terms

Stationary

Chuyên mục: Other   1 21 Terms