Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Telecom equipment > Cables & wires

Cables & wires

Of or pertaining to a medium for electric currents to pass through.

Contributors in Cables & wires

Cables & wires

cáp đầu-kết thúc

Telecom equipment; Cables & wires

Một cáp đầu-cuối (hoặc headend) là cơ sở tại một văn phòng địa phương truyền hình cáp có nguồn gốc và truyền hình cáp và modem cáp cho thuê bao. Trong phân phối dịch vụ truyền hình cáp, đầu-cuối bao ...

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms