Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Arts & crafts > Body art

Body art

The semi-permanent or permanent modification of the body as a form of art, such as tattooing, piercing, and plastic surgery.

Contributors in Body art

Body art

Bagel đầu

Arts & crafts; Body art

Một biểu hiện mới của nghệ thuật cơ thể đạt được bằng cách nhỏ giọt giải pháp mặn vào trán cho đến một hình thức welt lớn. Các bác sĩ sau đó ép một ngón tay trong khối u, để lại đằng sau một lỗ giống ...

Typographic hình xăm

Arts & crafts; Body art

Typographic xăm là phổ biến nhất trong số các ngành công nghiệp hình xăm. Typography là từ ưa thích cho thư. Typographic hình xăm có một phạm vi rộng với một lời giải thích đơn giản. Bất cứ điều ...

Featured blossaries

Product Standards

Chuyên mục: Education   1 5 Terms

Rare Fruit

Chuyên mục: Other   1 1 Terms