Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Advertising > Billboard advertising

Billboard advertising

Any advertising done using an outdoor poster or sign that one usually sees on motorways, main streets, and in busy public areas.

Contributors in Billboard advertising

Billboard advertising

vật liệu được chiếu sáng từ phía sau

Advertising; Billboard advertising

Để sử dụng với backlit hiển thị và backlit Mobile Billboard xe tải

lời quảng cáo

Advertising; Billboard advertising

sao chép, là làm cho một bản sao của tác phẩm nghệ thuật Hiển thị/tiếp xúc trên một đơn vị ngoài trời.

độ bao phủ

Advertising; Billboard advertising

Ranh giới của một thị trường, tỷ lệ phần trăm của một quận hoặc quận tiếp xúc với một chiến dịch quảng cáo ngoài trời hoặc đi đến tấm mua.

chi phí tính trên 1000 người

Advertising; Billboard advertising

Chi phí của đạt 1.000 tiếp xúc cơ hội trong một thị trường quảng cáo.

bản định hướng sáng tạo

Advertising; Billboard advertising

Chi tiết mục tiêu tiếp thị mà liên quan đến việc thiết kế một chiến dịch hồ.

phân phối

Advertising; Billboard advertising

Vị trí chiến lược của các đơn vị ngoài trời trên một thị trường.

độ phân giải dpi (điểm ảnh / inch)

Advertising; Billboard advertising

Đơn vị đo lường được sử dụng để mô tả độ phân giải in ấn của một thiết bị đầu ra, hoặc độ phân giải in hình ảnh, dựa trên số lượng các giọt mực riêng biệt đại diện hoặc theo chiều ngang hoặc theo ...

Featured blossaries

Western Otaku Terminology

Chuyên mục: Technology   2 20 Terms

Spanish Words For Beginners

Chuyên mục: Education   1 1 Terms