Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Accounting > Auditing

Auditing

The systematic review and examination of an individual's or organization’s accounting records to verify their accuracy.

Contributors in Auditing

Auditing

bức thư của bộ sưu tập

Accounting; Auditing

Thông báo bằng văn bản về số lượng đang chờ giải quyết, có nghĩa là để prod quá khứ-do khách hàng để thực hiện một khoản thanh toán. Bộ sưu tập chữ được gửi thường một, với giai điệu và ngôn ngữ nhận ...

lá thư của nhu cầu

Accounting; Auditing

Tài liệu chuẩn bị bởi một người cho vay cho vay những người trả tiền ra một khoản cho vay trước khi hoàn thành nhiệm kỳ của nó. Nó cho thấy sự cân bằng chính nổi bật, được tích luỹ lãi, lãi suất giảm ...

thanh toán cấp amortization

Accounting; Auditing

Trả nợ cho vay thông qua một số cố định của số tiền cố định đợt hàng tháng. Trong khi số lượng việc lắp đặt cùng một mỗi tháng, tuy nhiên, nó apportioned unequally giữa lãi suất và các khoản thanh ...

tỷ lệ đòn bẩy

Accounting; Auditing

Đây là một thuật ngữ thay thế cho nợ vốn chủ sở hữu tỷ lệ.

cấp tải

Accounting; Auditing

1. Phí hoặc lệ phí mà vẫn cố định trên một phạm vi. 2. Đầu ra mức mà số dư mức sản xuất khác nhau, do đó loại bỏ tắc nghẽn và giảm thiểu hàng tồn kho công việc trong tiến ...

recapitalization thừa hưởng

Accounting; Auditing

Vay một khoản tiền lớn của tiền bạc và phân phối nó trong số các cổ đông hiện có, để làm cho một công ty mục tiêu tiếp quản thù địch kém hấp dẫn. Xem cũng độc thuốc ...

Featured blossaries

List of Revenge Characters

Chuyên mục: Entertainment   1 9 Terms

CORNING Gorilla Glass

Chuyên mục: Technology   1 5 Terms