Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Chemistry; Weather > Atmospheric chemistry

Atmospheric chemistry

A scientific study of the chemistry of the Earth's atmosphere and that of other planets.

Contributors in Atmospheric chemistry

Atmospheric chemistry

cửa sổ trong khí quyển

Chemistry; Atmospheric chemistry

Đây là một khoảng cách trong bầu khí quyển hấp thụ quang phổ. Nó được tạo ra bởi vì các phân tử không đủ trong khí quyển hấp thụ trong các chiều dài sóng 8-12 micromet. Hấp thu là do các phân tử ...

thang máy isentropic

Chemistry; Atmospheric chemistry

Tăng không khí như nó di chuyển thông qua bầu khí quyển dựa trên mật độ khác biệt. Không khí lạnh là nặng hơn không khí cảnh báo. Không khí mà mật độ thấp hơn sẽ nổi hoặc được nâng lên trong không ...

Đệ Tam Kỳ

Chemistry; Atmospheric chemistry

Điều này kéo dài từ khoảng 65 triệu năm trước tới khoảng 2. 5 triệu năm trước.

có thể có

Chemistry; Atmospheric chemistry

Những gì thường xảy ra khi đám mây hình thành khi đạt 100% độ ẩm tương đối. Nếu hạt nhân ngưng tụ là hiện nay, chất lỏng hoặc rắn hạt nước sẽ tạo thành. Khi vật liệu này trở nên nặng, đủ để rơi về ...

triệt để chấm dứt

Chemistry; Atmospheric chemistry

Hai hay nhiều loài triệt để phản ứng để hình thành nên không cấp tiến sản phẩm; phản ứng ban đêm của điôxít nitơ cực đoan với ôzôn để sản xuất trung lập nitơ pentoxit là một ví dụ triệt để chấm dứt: ...

bốc hơi

Chemistry; Atmospheric chemistry

Quá trình của sự thay đổi trong nhà nước của một chất lỏng hoặc rắn một khí hoặc hơi. Vanishing của bề mặt của một chất lỏng vào khí quyển.

UV-A

Chemistry; Atmospheric chemistry

Ánh sáng cực tím có bước sóng của 320 nm đến 400 nm. Bước sóng của ánh sáng này ngắn hơn so với ánh sáng có thể nhìn thấy và không được hấp thu ở tầng bình lưu của ...

Featured blossaries

Indonesia Famous Landmarks

Chuyên mục: Travel   2 6 Terms

My favorite Hollywood actresses

Chuyên mục: Entertainment   1 5 Terms