Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Aviation > Airplanes & equipment

Airplanes & equipment

Contributors in Airplanes & equipment

Airplanes & equipment

khí cầu

Aviation; Airplanes & equipment

một quả bóng có neo phục vụ một mục đích như kiểm soát biên giới

người lái khí cầu

Aviation; Airplanes & equipment

phi công của 1 máy bay nhẹ hơn không khí như khí cầu

cánh nhỏ của máy bay(cánh tà)

Aviation; Airplanes & equipment

chuyển động giúp điều khiển bề mặt của phần cuối cánh máy bay, được thiết kế để điều khiển sự lộn vòng

tàu bay

Aviation; Airplanes & equipment

bất kỳ loại phương tiện nào di chuyển xuyên qua không khí

máy bay

Aviation; Airplanes & equipment

máy bay có thể đi lại xuyên qua không khí, tạo lực nâng bằng chuyển động và bề mặt nâng (cánh)

tàu bay

Aviation; Airplanes & equipment

khí cầu được trang bị động cơ và có thể lái được, nghĩa là máy bay nhẹ hơn không khí

sự định hướng

Aviation; Airplanes & equipment

sự định hướng của máy bay theo đường chân trời

Featured blossaries

Aging

Chuyên mục: Health   1 12 Terms

Starbucks Frappuccino Blended Beverages

Chuyên mục: Food   1 22 Terms