Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Manufacturing > 3D printing

3D printing

An additive manufacturing process that creates three-dimensional objects using successive layers of materials laid down with a printing device.

Contributors in 3d printing

3D printing

4D in

Manufacturing; 3d printing

Công nghệ 3D-pinting kết hợp với khả năng thay đổi hình dạng của các đối tượng in theo thời gian để đáp ứng với một số điều kiện. Thay vì xây dựng một vật liệu tĩnh, 4 D in tạo ra thích nghi, vật ...

Trung tâm bioficial

Manufacturing; 3d printing

Một trái tim bioficial là một trung tâm sinh học được sản xuất bởi việc sáp nhập các tế bào tự nhiên với phương tiện nhân tạo, chẳng hạn như 3D in ấn hoặc đúc. Nó ' s gọi là "bioficial Trung tâm" ...

Vi

Manufacturing; 3d printing

Vi là một máy in 3D nhỏ gọn, phát triển và sản xuất bởi M3D. Thiết kế như là một chi phí thấp, người tiêu dùng cấp 3D máy in mà cung cấp kinh nghiệm plug and play cho trung bình người sử dụng nhà, ...

Thực hiện trong không gian

Manufacturing; 3d printing

Thành lập năm 2010 với mục đích của việc sử dụng 3D in ấn để hỗ trợ thăm dò không gian của con người, thực hiện trong không gian, Inc phát triển công nghệ phụ gia sản xuất để sử dụng trong ...

phụ gia sản xuất

Manufacturing; 3d printing

Phụ gia sản xuất là một biểu hiện chuyên nghiệp in 3D. Nó là đối diện của các phương pháp sản xuất thức, nơi mà quá trình sản xuất loại bỏ vật liệu từ một đối tượng nguyên liệu để sản xuất sản phẩm ...

WinSun

Manufacturing; 3d printing

WinSun là một công ty Trung Quốc đã thành công in của thế giới đầu tiên in 3D căn hộ chung cư. Căn hộ tầng 5 tòa nhà là hoàn chỉnh với các yếu tố trang trí bên trong và ngoài và là trưng bày trong ...

Featured blossaries

Idioms Only Brits Understand

Chuyên mục: Culture   1 6 Terms

Venezuelan Chamber of Franchises

Chuyên mục: Business   1 5 Terms