join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

thiếu tướng

Education; SAT vocabulary

Tổng chức các lệnh một lữ đoàn, xếp giữa một đại tá và ...

NorCap Trung Quốc thực tập nội trú

Education; Professional training

NorCap (như trong phía bắc thủ đô, một bản dịch của ...

Đại học Nebraska

Education; Colleges & universities

Đại học Nebraska được thành lập năm 1869 trong Lincoln ...

vấn đề của lúa mì và bàn cờ

Education; Knowledge

Một vấn đề nổi tiếng, đôi khi được quy cho một cuộc trò ...

Religion TermsAdd a term

từ bỏ

Religion; Buddhism

Các quyết định và xác định cho lên đau khổ và những nguyên ...

Xibalba

Religion; General religion

Tên của người Maya, nơi tên ý nghĩa của sợ hãi. Nơi này ...

nguyên nhân

Religion; Buddhism

Một hiện tượng nonstatic đó là có thể mang về sản xuất hoặc ...

thượng hội đồng

Religion; Catholic church

Một cuộc họp của giám mục của một giáo hội tỉnh, khu (hoặc ...

Animals TermsAdd a term

Cá heo trắng Trung Quốc

Animals; Mammals

Một cá voi lưng gù cá heo loài sống ở các nước đông nam á. ...

Tảng băng trôi

Animals; Whales

Tảng băng trôi là một màu trắng dành cho người lớn orca cá ...

Mugly

Animals; Dogs

Mugly là một 8-year-old Trung Quốc mào chó và người chiến ...

weta khổng lồ

Animals; Insects

Một sinh vật giống như môn cricket với sải cánh gần bảy ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

start

Chuyên mục: Other   1 1 Terms

Top Pakistani singers in Bollywood

Chuyên mục: Entertainment   1 5 Terms

War

Chuyên mục: History   3 21 Terms