join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Science TermsAdd a term

Con mèo của Schrödinger

Science; General science

Con mèo của Schrödinger là một thực nghiệm ý tưởng về vật ...

biến đổi cá

Science; Basic science

DNA của cá đã được sửa đổi bằng cách sử dụng kỹ thuật kỹ ...

Phobos

Science; General science

Một trong hai vệ tinh của sao Hỏa hành tinh. Của tất cả các ...

Newton, Sir Isaac

Science; General science

(1642 - 1727) Anh nhà vật lý, nhà toán học, nhà triết học ...

History TermsAdd a term

Thời kỳ Hy Lạp

History; Ancient Greece

Các giai đoạn trong lịch sử Hy Lạp hẹn hò từ cái chết của ...

Proto-Elam kịch bản

History; General language

Proto-Elam kịch bản là hệ thống những viết lâu đời nhất của ...

Chủ nghĩa phát xít

History; World history

Cánh chính trị tư tưởng dựa trên ý tưởng tái sinh quốc gia ...

Băng tuổi

History; World history

Các giai đoạn lạnh của Pleistocen, một khoảng thời gian của ...

Arts TermsAdd a term

1740 Càn Long Bình

Arts & crafts; Ceramics

16-Inch cao trung bình với một motif cá trên mặt và dải ...

Facebook graffiti

Arts & crafts; Murals & decorative painting

Một trong những tốn kém nhất nghệ thuật trình sản xuất, các ...

demoscene

Arts & crafts; Modern art

Một nền văn hóa nghệ thuật máy tính tạo ra 'demo' - sản ...

chainsaw nghệ thuật

Arts & crafts; Sculpture

Một hình thức nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại của ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Zimbabwean Presidential Candidates 2013

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Names of God

Chuyên mục: Religion   1 10 Terms

Sri Lankan Traditional paintings

Chuyên mục: Arts   1 20 Terms