join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

kinh nghiệm học tập kỹ thuật số bản xứ

Education; Textbooks

Một tập hợp các phần mềm mới của Apple công cụ cho iPad mà ...

Đại học King's College

Education; Colleges & universities

Đại học King's College được thành lập năm 1789 bởi một nhóm ...

Đại học Tennessee

Education; Colleges & universities

Đại học Tennessee lần đầu tiên được đặt tên như thế này năm ...

Viện công nghệ Massachusetts (MIT)

Education; Colleges & universities

Thường được gọi là MIT, viện công nghệ Massachusetts là một ...

Culture TermsAdd a term

Kancho

Culture; Others

Kancho là một trò đùa tinh nghịch phổ biến ở Nhật Bản, thực ...

Bunad

Culture; People

Bunad là một từ cho trang phục dân gian Na Uy thế kỷ 20. ...

Amerasian

Culture; People

Amerasian là một người sinh ra ở Châu á, để một Mỹ quân sự ...

Di sản thế giới của UNESCO

Culture; People

Một di sản thế giới của UNESCO là một nơi được liệt kê bởi ...

Geography TermsAdd a term

Casablanca

Geography; Cities & towns

Casablanca (tiếng ả Rập: الدار البيضاء) là một thành phố ở ...

Trung Quốc

Geography; Countries & Territories

The People's Republic of China (PRC), commonly known as ...

Dhaka

Geography; Cities & towns

Dhaka (Bengali: ঢাক) là thủ đô của Bangladesh và các thành ...

Thành phố Mexico

Geography; Cities & towns

Thành phố Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Ciudad de México, còn ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Top Ten Biggest Bodybuilders

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms

The World's Nine Most Powerful Women

Chuyên mục: Politics   1 9 Terms

Harry Potter Characters

Chuyên mục: Literature   1 18 Terms