join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

bệnh viện

Education; SAT vocabulary

Một nơi cho việc tiếp nhận, chữa bệnh của các bệnh ...

tài liệu viết bằng mật mã

Education; SAT vocabulary

Bất cứ điều gì được viết bằng ký tự đó là bí mật hoặc để ...

Mundaneum

Education; Knowledge

Một tổ chức Bỉ được tạo ra vào năm 1910 nhằm mục đích đối ...

cống nước

Education; SAT vocabulary

Bất kỳ kênh bảo hiểm nhân tạo cho việc thông qua nước qua ...

Fashion TermsAdd a term

La Senza

Retail; Retail stores

Công ty Senza la là một cửa hàng bán lẻ Canada thời trang, ...

Dolce và Gabbana

Fashion; Brands & labels

Ý thương hiệu cao cấp nhãn mà được đặc trưng bởi việc sử ...

đầu gối hâm nóng

Fashion; Style, cut & fit

Đặc trưng của nhà thiết kế Pháp Vanessa Bruno mùa xuân 2010 ...

activewear

Fashion; General jewelry

Activewear đề cập đến bất kỳ loại quần áo được thiết kế để ...

Science TermsAdd a term

Bán kính Schwarzschild

Science; General science

Khoảng cách từ Trung tâm của một đối tượng đó, nếu tất cả ...

Robojelly

Science; General science

Robojelly là một desgined cung cấp hydro robot tại Hoa Kỳ ...

octology

Science; 

Thuật ngữ octology đã được giới thiệu ngày 08 tháng ba năm ...

âm lịch halo

Science; General science

Âm lịch halos xảy ra khi hàng triệu ngẫu nhiên định hướng ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Amazing Feats

Chuyên mục: Culture   1 9 Terms

Weather

Chuyên mục: Arts   1 33 Terms

Hiking Trip

Chuyên mục: Sports   1 6 Terms