join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Animals TermsAdd a term

Paedophryne amauensis

Animals; Amphibians

Paedophryne amauensis là một loài ếch từ Papua New Guinea ...

Lantern bay

Animals; Insects

Lantern bay (Fulgora laternaria) là một loài bướm thói quen ...

Bigfoot

Animals; Mammals

Bigfoot, con người cũng được gọi là hoang dã, báo cáo là ...

Chim gõ kiến đỏ Bắc Mỹ

Animals; Birds

Chim gõ kiến đỏ Bắc Mỹ (colaptes auratus) là loài chim cỡ ...

Geography TermsAdd a term

Bờ biển Ngà

Geography; Countries & Territories

Một quốc gia ở Tây Phi, tên đầy đủ là cộng hòa của Côte ...

London

Geography; Cities & towns

London là thành phố thủ đô của Anh và Vương quốc Anh, vùng ...

Quần đảo Điếu Ngư (Sensaku)

Geography; Countries & Territories

Quần đảo Điếu Ngư (tiếng Nhật: Senkaku, tiếng Trung Quốc: ...

Azawad

Geography; Countries & Territories

Azawad là một khu vực đông nam của Mali tuyên bố độc lập từ ...

Law TermsAdd a term

Mọi cá nhân không phải chứng minh là mình vô tội.

Law; US law

Một điều luật mới của Hoa Kỳ cho phép chính phủ nước này ...

Face'Book'

Law; Patent & trademark

Facebook đã thực hiện một trạng thái đáng kể khả năng Cập ...

gia đình

Law; General law

Họ này bao gồm một nhóm người liên quan bằng máu, hôn nhân ...

phòng vệ sinh truy cập luật

Law; General law

Một đạo luật Massachusetts mà yêu cầu các doanh nghiệp với ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Top Ten Biggest Bodybuilders

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms

The World's Nine Most Powerful Women

Chuyên mục: Politics   1 9 Terms

Harry Potter Characters

Chuyên mục: Literature   1 18 Terms