join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Geography TermsAdd a term

Tấm băng Greenland

Geography; Geography

Nó là một cơ thể rộng lớn của băng bao gồm 1.710.000 km ...

Aokigahara

Geography; Geography

Một khu rừng ở miền Trung Nhật bản. Do loại thảm thực vật ...

Lagos

Geography; Cities & towns

Lagos là một thành phố và thành phố đông dân nhất tại ...

Azawad

Geography; Countries & Territories

Azawad là một khu vực đông nam của Mali tuyên bố độc lập từ ...

Culture TermsAdd a term

Zheng thanh chế biến

Culture; General culture

Trịnh thanh xử lý cụ thể là "rang trong xanh". Đó là một ...

Hipster

Culture; Popular culture

Hipsters là một subculture của người đàn ông và phụ nữ ...

Di sản thế giới của UNESCO

Culture; People

Một di sản thế giới của UNESCO là một nơi được liệt kê bởi ...

Ole Kirk Christiansen

Culture; Popular culture

Ole Kirk Christiansen được sinh ra tại Filskov, Đan Mạch (7 ...

Engineering TermsAdd a term

bộ đệm đầu vào/đầu ra

Engineering; Electronic engineering

Một khu vực bộ nhớ máy tính đặc biệt dành riêng cho việc ...

Bê tông vỏ

Engineering; Civil engineering

Một cấu trúc bao gồm một trình bao tương đối mỏng của bê ...

bê tông dự ứng lực

Engineering; Civil engineering

Phương pháp cho việc kiểm soát các điểm yếu trong căng ...

Tấm sàn bê tông

Engineering; Civil engineering

Nó là một nguyên tố phổ biến cấu trúc của tòa nhà hiện ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Amazing Feats

Chuyên mục: Culture   1 9 Terms

Weather

Chuyên mục: Arts   1 33 Terms

Hiking Trip

Chuyên mục: Sports   1 6 Terms