join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Literature TermsAdd a term

Một chín tám tư

Literature; Novels

Tiểu thuyết được gọi là Nineteen Eighty - Four (xuất bản ...

Các công việc không thường xuyên

Literature; General literature

Các công việc không thường xuyên là tiêu đề của tiểu thuyết ...

MacGregor Grooms (MacGregors)

Literature; Novels

Mai mối MacGregor nó làm việc với các cháu của mình. Bây ...

Cây thanh hương trà

Literature; Nonfiction

nhân vật từ tiểu luận \"Thông điệp gửi Garcia\" được viết ...

Technology TermsAdd a term

Lernstift

Technology; Information technology

Bút có thể cảm nhận tình trạng thư hình thành và từ sai ...

Iris công nhận

Technology; Information technology

Một phương pháp nhận dạng sinh trắc học sử dụng các thuật ...

Mâm xôi Pi 2

Technology; Information technology

Mâm xôi Pi 2 là một thẻ tín dụng có kích thước máy tính ...

iPad Mini

Technology; Information technology

Một máy tính mini bảng thiết kế, phát triển và tiếp thị của ...

Education TermsAdd a term

kinh nghiệm học tập kỹ thuật số bản xứ

Education; Textbooks

Một tập hợp các phần mềm mới của Apple công cụ cho iPad mà ...

thầy đồng gọi hồn

Education; SAT vocabulary

Một người thực hành nghệ thuật của báo trước tương lai của ...

Đại học Bách khoa Madrid

Education; Colleges & universities

Đại học Bách khoa Madrid (UPM) được thành lập năm 1970 tại ...

Trường đại học Navarre

Education; Colleges & universities

Trường đại học Navarre là một trường đại học tư rằng ở ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Individual Retirement Account (IRA)

Chuyên mục: Education   1 5 Terms

Long Term Debt

Chuyên mục: Education   2 15 Terms

crime

Chuyên mục: Other   1 20 Terms