Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Seafood > General seafood

General seafood

Of or pertaining to food that has an aquatic natural habitat.

Contributors in General seafood

General seafood

Mực

Seafood; General seafood

Mực là động vật thân mềm thuộc họ Teuthida, gồm hơn 300 loài. Như tất cả những động vật thân mềm khác, mực có đầu riêng, hệ đối xứng song phương, vỏ che và tay. Con mực, cũng giống cá mực, có 8 tay ...

Featured blossaries

Top food in the world

Chuyên mục: Food   2 9 Terms

9 Most Expensive Streets In The World

Chuyên mục: Travel   1 9 Terms