Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Astrology > Zodiac

Zodiac

The Zodiac is the ring of constellations that lines the ecliptic, which is the apparent path of the Sun across the celestial sphere over the course of the year.

Contributors in Zodiac

Zodiac

Cung Bảo Bình

Astrology; Zodiac

Một chòm sao của hoàng đạo, nằm giữa chòm Ma Kết và Song Ngư. Tên của nó tiếng Latin là "người mang nước" hay "người hầu rượu", và biểu tượng của nó là một đại diện của nước. Trong chiêm tinh học, ...

Cung Bạch Dương

Astrology; Zodiac

Một chòm sao của hoàng đạo, nằm giữa Song Ngư về phía tây và Kim Ngưu về phía đông. Tên của nó tiếng Latin là con cừu đực, và biểu tượng của nó, đại diện là cái sừng của con cừu đực. Là cung đầu tiên ...

Cung Ma kết

Astrology; Zodiac

Cung thứ mười của Hoàng đạo (270° - 300° của Hoàng đạo)

Chòm con Cá (Song Ngư)

Astrology; Zodiac

Dấu hiệu thứ mười hai của cung Hoàng đạo(330° - 360° của cung Hoàng Đạo)

Chòm Sư Tử

Astrology; Zodiac

Dấu hiệu thứ năm của cung Hoàng đạo(120° - 150° của cung Hoàng Đạo)

Chòm con Cua (Cự Giải)

Astrology; Zodiac

Dấu hiệu thứ tư của cung Hoàng đạo(90° - 120° của cung Hoàng Đạo)

Chòm con Dê, con Dê biển (Dương Cưu)

Astrology; Zodiac

Dấu hiệu thứ mười của cung Hoàng đạo(270° - 300° của cung Hoàng Đạo)

Featured blossaries

Test TermCoord

Chuyên mục: Culture   1 1 Terms

我的词汇表

Chuyên mục: Arts   1 4 Terms