Contributors in Yoghurt

Yoghurt

Trượt tuyết

Dairy products; Yoghurt

Sữa chua trái cây đầu tiên tại Anh, hạ thủy vào năm 1963 trong đơn khuấy hình chậu.

Featured blossaries

Hilarious home-made inventions from China

Chuyên mục: Technology   1 4 Terms

Comfort Food

Chuyên mục: Food   3 10 Terms