Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Boat > Yacht

Yacht

Referring to any vessel used for private, non-commercial purposes.

Contributors in Yacht

Yacht

cáp

Boat; Yacht

Một sợi dây thừng lớn; Có thể là dây dây hoặc hỗn hợp-sợi dây. Thường được sử dụng trong thác lận trong một hệ thống davit hoặc cần cẩu.

bao lơn

Boat; Yacht

Tiện ích mở rộng của con tàu bên trên mực weather boong.

vách ngăn

Boat; Yacht

Một bức tường thẳng đứng bên trong thân tàu của một con tàu. Đặc biệt là một bức tường mang tải.

broaching để

Boat; Yacht

Một phong trào đột ngột trong danh mục, khi con tàu, trong khi scudding trước khi gió, vô tình biến bên cô leeward windward, cũng sử dụng để mô tả điểm khi nước bắt đầu đi qua gunwhale nhờ điều này ...

cầu

Boat; Yacht

Một cấu trúc trên boong weather, mở rộng toàn bộ chiều rộng của các tàu, mà nhà ở một trung tâm chỉ huy, chính nó gọi là Hiệp hội, cầu.

bùng nổ

Boat; Yacht

1. Các thành viên ngang trong một tàu thuyền sự đầu cơ mà hỗ trợ chân buồm. 2. a phần một davit hoặc cần cẩu mà vị trí khi lựa chọn; articulates theo tải, có khả năng mở ...

bollard

Boat; Yacht

Từ "bol" hoặc "bole", thân cây vòng của một cây. a đáng kể dọc pillar mà đường dây có thể được thực hiện nhanh chóng. Nói chung về quayside chứ không phải là con ...

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Chuyên mục: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Chuyên mục: History   1 4 Terms