Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Office equipment > Writing equipment

Writing equipment

Terms of or pertaining to office supplies that are used to transcribe witten text.

Contributors in Writing equipment

Writing equipment

Anoto Digital bút

Office equipment; Writing equipment

Anoto kỹ thuật số bút là một sự kết hợp của cây bút mực in bình thường và một máy ảnh kỹ thuật số (cũng như hỗ trợ phần cứng) được thiết kế để kỹ thuật số ghi lại tất cả mọi thứ bằng văn bản với cây ...

Featured blossaries

Flower Meanings

Chuyên mục: Objects   1 19 Terms

Top 10 Places to Visit on a Morocco Tour

Chuyên mục: Travel   1 10 Terms