Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Military > World War II

World War II

A major global military conflict involving most countries in the world which began in 1939 and ended in 1945. With about 70 million in fatalities, World War II is the most widespread and deadliest conflict in human history. The war was marked by significant events that saw unprecedented mass killing of civilians including the Holocaust, the Nanjing Massacre and the only use of nuclear weapons in warfare.

Contributors in World War II

World War II

U-108

Military; World War II

SM U-108 là một trong số 329 tàu ngầm phục vụ trong Hải quân Đế quốc của Đức (Kaiserliche biển) trong thế chiến I. U-108 được tham gia vào chiến tranh thương mại đầu tiên của trận chiến Đại Tây ...

U-109

Military; World War II

U-109 là một tàu ngầm Hải quân Đức hoàng (Kaiserliche Marine) trong thế chiến I, tham gia trận chiến đầu tiên của Đại Tây Dương.

U-106

Military; World War II

SM U-106 là một trong những 329 tàu ngầm phục vụ trong Hải quân Đức hoàng (Kaiserliche Marine) trong thế chiến I. U-106 được đưa vào hoạt động vào ngày 28 tháng bảy năm 1917, dưới sự chỉ huy của ...

U-107

Military; World War II

SM U-107 là một trong những 329 tàu ngầm phục vụ trong Hải quân Đế quốc của Đức (Kaiserliche biển) trong thế chiến I. U-107 được tham gia vào cuộc chiến tranh Hải quân và tham gia vào các trận đánh ...

U-103

Military; World War II

SM U-103 là một đế quốc Đức Hải quân kiểu Mittel U U-boat của Đệ nhất thế chiến. U-103 được xây dựng trên AG Weser ở Bremen, hạ thủy vào ngày 9 tháng 6 năm 1917 và đưa vào hoạt động 15 tháng bảy ...

U-104

Military; World War II

SM U-104 là một U-boat Đức loại Mittel U trong Đệ nhất thế chiến. U-104 được chế tạo tại AG Weser ở Bremen, hạ thủy vào ngày 3 tháng năm 1917 và đưa vào hoạt động ngày 12 tháng 8 năm 1917. Cô đã hoàn ...

U-105

Military; World War II

SM U-105 là một trong những 329 tàu ngầm phục vụ trong Hải quân Đế quốc của Đức (Kaiserliche biển) trong thế chiến I. U-105 đã được tham gia trong Hải chiến và tham gia vào các trận đánh đầu tiên của ...

Featured blossaries

25 Apps That Will Save You Lots of Money

Chuyên mục: Technology   1 25 Terms

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms