Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer > Workstations

Workstations

Of or pertaining to any computer intended for personal use, but with a much faster processor and more memory than an ordinary personal computer.

Contributors in Workstations

Workstations

Giám sát kiểm soát và dữ liệu mua lại (SCADA)

Computer; Workstations

SCADA đề cập đến hệ thống điều khiển công nghiệp. SCADA hệ thống các biện pháp áp suất và nhiệt độ tại wellhead, tiêu đề, đa tạp và sên catcher.

pipelining

Computer; Workstations

Tính một phần cứng năng mà hoạt động được giảm đến nhiều giai đoạn, mỗi trong số đó (thường) mất một chu kỳ để hoàn thành. Các đường ống dẫn đầy khi mới hoạt động có thể được phát hành mỗi chu kỳ. ...

gắn kết

Computer; Workstations

Trong các hệ thống với nhiều cache, cơ chế đảm bảo rằng tất cả các bộ xử lý xem cùng một hình ảnh của bộ nhớ mọi lúc.

Nền Java 2, Micro Edition (J2ME)

Computer; Workstations

Một cao tối ưu hóa Java runtime environment nhắm mục tiêu theo một loạt các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm cả máy nhắn tin, điện thoại di động, màn hình điện thoại, hộp set-top kỹ thuật số, và hệ thống ...

kêu gọi giấy tờ

Computer; Workstations

Một cuộc gọi cho các giấy tờ (CFP) là một phương pháp được sử dụng trong học tập và ngôn ngữ này để thu thập các bài viết cuốn sách hoặc tạp chí hoặc thuyết trình hội nghị. A CFP thường được gửi đến ...

liên tiếp

Computer; Workstations

Theo thứ tự thứ tự thời gian, 2 sau nhau mà không bị gián đoạn; liên tục.

Ủy ban xem xét

Computer; Workstations

Một ủy ban được thành lập bởi một tổ chức chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục để đánh giá và đảm bảo chất lượng. Không giống như một ủy ban xem xét ngang nhau, nó có thể hoạt động trên sáng kiến của ...

Featured blossaries

The Borgias

Chuyên mục: History   2 5 Terms

The Best Fitness Tracker You Can Buy

Chuyên mục: Technology   2 5 Terms