Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Wireless technologies > Wireless telecommunications

Wireless telecommunications

Terms pertaining to the transfer of information between two or more points that are not physically connected.

Contributors in Wireless telecommunications

Wireless telecommunications

T-ray

Wireless technologies; Wireless telecommunications

T-quang là một hình thức mới của dữ liệu không dây truyền trong ban nhạc terahertz, gần đây đã được thử ra tại Nhật Bản. Dữ liệu tỷ lệ là 20 lần cao hơn, tốt nhất thường được sử dụng wi-fi chuẩn và ...

Nhà điều hành trực tiếp trực tuyến nền tảng (LOOP)

Wireless technologies; Wireless telecommunications

Trực tiếp điều hành trực tuyến nền tảng (LOOP) là một nền tảng tin nhắn trò chuyện điện thoại di động tạo bởi mới phương tiện truyền thông dịch vụ để xử lý tin nhắn SMS/MMS, WAP và IM - tùy biến cao ...

Featured blossaries

MMO Gamer

Chuyên mục: Entertainment   1 20 Terms

Best American Cartoons of the 90's

Chuyên mục: History   2 7 Terms