Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Weather > Wind

Wind

Terms that pertain to the bulk movement of air.

Contributors in Wind

Wind

Gió Lạnh

Weather; Wind

Hiệu quả mà gió đã làm trống da cảm thấy lạnh hơn. Gió nguyên nhân da để mất nhiệt.

lở đất

Weather; Wind

Một khối lượng của đất và đá trượt xuống một sườn dốc được gọi là vụ lở đất. Nó xảy ra chủ yếu là do gió mạnh.

sao hiện tại

Weather; Wind

Một, bất ngờ mạnh mẽ hiện nay của nước chảy nhanh chóng đi từ bờ biển. Trở lại nước này hiện tại để biển gió xây dựng dọc theo bờ biển.

máy bay phản lực dòng

Weather; Wind

Một cơn gió mạnh mẽ mà thổi trong một con đường hẹp xung quanh trái đất cao trên mặt đất, được gọi là máy bay phản lực dòng.

hiện tại

Weather; Wind

Một khối lượng của chất lỏng hay khí đó là trong chuyển động. Gió là một hiện nay của máy. Hiện tại đại dương di chuyển một lượng lớn nước.

Gió

Weather; Wind

Dòng chảy của các loại khí trên quy mô lớn. Trên trái đất, gió bao gồm di chuyển số lượng lớn của không khí. Trong không gian bên ngoài, năng lượng mặt trời gió là sự chuyển động của khí hoặc điện ...

Featured blossaries

Indonesia Famous Landmarks

Chuyên mục: Travel   2 6 Terms

My favorite Hollywood actresses

Chuyên mục: Entertainment   1 5 Terms