Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Weddings > Wedding services

Wedding services

Regarding customs, traditions and the typical content of wedding services from around the world.

Contributors in Wedding services

Wedding services

nhiều dịch vụ

Weddings; Wedding services

Mặc dù không bình thường một cuộc hôn nhân đôi nơi hai cặp vợ chồng đang kết hôn cùng một lúc; nghi lễ như này thường xúi giục bởi anh chị em người thích ý tưởng của một cuộc hôn nhân đồng ...

lạnh đám cưới

Weddings; Wedding services

Một định dạng đám cưới, trong đó các nghi lễ được tiến hành ở nhiệt độ đóng băng. Đám cưới lạnh thường được cho là để tượng trưng cho tình yêu thật sự. Nga một vài mới thứ tư nước Siberia\\ của lạnh ...

Featured blossaries

Cactuses

Chuyên mục: Geography   2 10 Terms

East African Cuisine

Chuyên mục: Food   1 15 Terms