Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Internet > Websites

Websites

Collections of related web pages pointed by unique IP addresses.

Contributors in Websites

Websites

câu hỏi thường gặp

Internet; Websites

Mẫu thông tin trình bày câu hỏi và câu trả lời cho đưa ra dễ dàng cho người sử dụng kiểm soát hoặc giải quyết vấn đề trong các mặt.

trình duyệt sniffing

Internet; Websites

Trình duyệt sniffing là một kỹ thuật được sử dụng bởi các trang web, các ứng dụng web để phát hiện các tên và/hoặc phiên bản trình duyệt một lướt web đang dùng và để xác định liệu mà trình duyệt cụ ...

Geolocation

Internet; Websites

Geolocation (còn được gọi là vị trí-aware duyệt) là một thuật ngữ dùng để mô tả các khả năng để phát hiện và hồ sơ mà bạn và những người khác được đặt, và sử dụng thông tin để nâng cao bàn làm việc ...

Weblog

Internet; Websites

Một trang web công cộng mà một người duy trì một tạp chí đó là mở cửa cho công chúng xem.

Trang web

Internet; Websites

Một nhóm các trang web cung cấp thông tin đến cho du khách yêu cầu thông tin đó. Các trang này nói chung được nhóm theo một chính Internet IP địa chỉ (URL).

thông tin trang web

Internet; Websites

Một trang web hoạt động như một giao diện Internet cho người sử dụng. Nhiều Internet công cụ tìm kiếm và các trang web mạng xã hội được coi là các cổng web. a biến thể trên này, thông tin doanh ...

Trang web

Internet; Websites

Trang có thể được hiển thị trên một trang web trên internet, mà có thể hiển thị, văn bản, hình ảnh, ngay cả âm thanh, hoạt hình và video.

Featured blossaries

List of highest grossing films

Chuyên mục: Engineering   1 3 Terms

ikea

Chuyên mục: Culture   2 1 Terms