Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Medical devices > Ultrasonic & optical equipment

Ultrasonic & optical equipment

Contributors in Ultrasonic & optical equipment

Ultrasonic & optical equipment

khối dây thần kinh liên sườn thứ (icnb)

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Một khối dây thần kinh theo đó các dây thần kinh chạy dọc theo sườn mỗi bị chặn.

khoảng cách callipers

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Đo lường callipers được sử dụng để có được một thước đo khoảng cách.

thanh bộ nhớ USB

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Một thiết bị được sử dụng để kết nối với một cổng USB và lưu trữ thông tin, tức là hình ảnh, video và dữ liệu bệnh nhân.

xa dây thần kinh sciatic khối (dist-snb)

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Một khối dây thần kinh của các dây thần kinh sciatic nằm trên các hố thuộc về nhượng chân.

khu vực gây mê

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Một lĩnh vực trong cắm nơi aneasthetic được áp dụng bởi một cây kim gần thân thần kinh để anesthetise một khu vực nhất định của cơ thể, ví dụ như A chân hay một cánh ...

PRF

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Xung tần số lặp lại: laø soá löôïng xung truyền / giây.

b-chế độ

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Điều chế độ sáng: 2D một hình ảnh cắt miếng theo đó mạnh mẽ hơn các.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Chuyên mục: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Chuyên mục: Fashion   2 9 Terms