Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer > USB devices

USB devices

Any peripheral device that plugs into a computer via the USB port.

Contributors in USB devices

USB devices

Ophelia

Computer; USB devices

Ophelia là một ngón tay cái có kích thước từ máy tính Dell trông giống như một thanh USB và có thể được cắm vào bất kỳ cổng HDMI hoặc MHL, chuyển đổi màn hình thành một thiết bị chơi game hoặc máy ...

sử dụng với hết sức thận trọng (UEC)

Computer; USB devices

UEC là một biệt hiệu mà phổ biến USB (hoặc universal serial bus) drive đã mua lại trong những năm qua do lỗ hổng bảo mật. USB ổ đĩa được thiết kế để được linh hoạt để đảm bảo các cổng USB của máy chủ ...

Featured blossaries

Traducción automática y asistida por ordenador

Chuyên mục: Languages   1 12 Terms

The Big 4 Accounting Firms

Chuyên mục: Business   2 4 Terms