Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Railways > Trains

Trains

Of or pertaining to locomotives that move along a railroad track. Trains are mostly used for the transportation of people and comercial goods.

Contributors in Trains

Trains

siêu xe lửa

Railways; Trains

Một chuyến tàu siêu là một chuyến tàu siêu tốc độ cao có khả năng đi du lịch tại một tốc độ trung bình là 200 dặm (338 km) hoặc hơn mỗi giờ. Một Trung Quốc hành khách tàu hit một tốc độ kỷ lục của ...

Featured blossaries

Strange Landscapes

Chuyên mục: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Chuyên mục: Fashion   2 9 Terms