Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Railways > Train parts

Train parts

Of or pertaining to automotive components of a train.

Contributors in Train parts

Train parts

đầu máy xe lửa

Railways; Train parts

Một xe lửa là một chiếc xe đường sắt cung cấp sức mạnh động cơ cho một chuyến tàu bằng cách kéo từ phía trước (như trong nguồn gốc của nó) hoặc bằng cách đẩy nó từ phía dưới ...

bánh xe hàng đầu

Railways; Train parts

Một không lái xe bánh đó là vị trí phía trước của bánh xe lái xe.

lực kéo rolling stock

Railways; Train parts

Nhóm này bao gồm các cổ phiếu được gọi chung là đầu máy xe lửa.

nhà máy điện

Railways; Train parts

Nó bao gồm một nồi hơi hơi trong đó, nước được chuyển đổi thành hơi nước nóng được tạo ra bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch (hầu như luôn luôn là than) bị đốt cháy trong một chất ...

lái xe bánh xe

Railways; Train parts

Một bánh xe mà sức mạnh từ động cơ là trasmitted bởi các cơ quan cơ khí, chẳng hạn như thanh hoặc bánh răng.

không - lái xe bánh xe

Railways; Train parts

Nó truyền không có quyền lực nhưng sẽ giúp hướng dẫn xe lửa trên rails và hỗ trợ và phân phối trọng lượng.

khung

Railways; Train parts

Một cấu trúc mạnh mẽ của thép, trong đó phục vụ như là xương sống mà trên đó các thành phần cơ khí của xe lửa được lắp ráp và lò hơi phụ thuộc.

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

Chuyên mục: Technology   1 22 Terms

Bar Drinks

Chuyên mục: Food   1 10 Terms