Contributors in Textbooks

Textbooks

sách giáo khoa iPad

Education; Textbooks

Một tập hợp các phần mềm mới của Apple công cụ cho iPad mà cố gắng để về cơ bản tái các sách giáo khoa trường học cũ. Các iBooks 2 và iTunes U ứng dụng được thiết kế để cho phép các nhà xuất bản và ...

kinh nghiệm học tập kỹ thuật số bản xứ

Education; Textbooks

Một tập hợp các phần mềm mới của Apple công cụ cho iPad mà cố gắng để về cơ bản tái các sách giáo khoa trường học cũ. Các iBooks 2 và iTunes U ứng dụng được thiết kế để cho phép các nhà xuất bản và ...

sách dạy phát âm

Education; Textbooks

Một quyển sách dạy cho học sinh các phát âm và những ngôn ngữ về liên quan điến phát âm

Featured blossaries

Characters In The Legend Of Zelda Series

Chuyên mục: Entertainment   3 29 Terms

Aggressive sharks

Chuyên mục: Animals   3 5 Terms